- Contact Us -
FAX:(886)7 6216455
No.68, Yucai Rd., Gangshan Dist., Kaohsiung City 820, Taiwan (R.O.C.)